Om oss

 

 

Neth Lama Sahana Padanama har till uppgift att bedriva stödjande verksamhet för behövande barn i Kandy, Sri Lanka. Det gör vi genom att rekrytera fadderföräldrar i Sverige och genom ekonomiska bidrag stödja aktiviteter för dessa barn.
I Sri Lanka finns en lokal organisation som ser till att de ekonomiska bidragen används på avsett sätt. Denna organisation tar också fram förslag på aktiviteter som behöver ekonomiskt stöd.
I Västerås finns en lokal ideell förening som arbetar med rekrytering av fadderföräldrar, insamling av pengar samt förmedling av ekonomiska bidrag.

 

 

Skriv ut