• Bli fadder
  till barnen i Kandy, Sri Lanka
  Ditt fadderskap är viktigt och gör skillnad
  för ett behövande barn
 • Neth Lama Sahana Padanama
  Stödjande verksamhet för behövande barn
 • Kunskap
  Nyckel till ett bättre liv
  Regelbunden skolgång ger möjlighet
  att växa upp till självständiga individer

Bli fadder


Ditt fadderskap är viktigt och gör

skillnad för ett behövande barn !

Klicka här för mer info!

Sponsra oss


Det finns många sätt

att sponsra oss

Klick här för mer info!

Bli medlem


Du får gärna bli medlem i vår ideella

föreningen Neth lama Sahana Padanama

Klicka här för mer info!

Välkommen till
Neth Lama Sahana Padanama

Neth Lama Sahana Padanama är en ideell organisation vars huvuduppgift är att hjälpa behövande barn i Kandy - Sri Lanka. Hjälpen ges antingen i form av ett månatligt bidrag (fadderverksamhet) tom det år barnet fyller 18 eller i form av gåvor.Neth Lama Sahana Padanama is a non-profit organization whose main task is to help poor children from Kandy - Sri Lanka. Aid is given either in the form of a monthly contribution (mentoring) until the child is 18 or in the form of gifts.

Läs mer

Syfte & Vision

Skolgång

Syftet med verksamheten är att möjliggöra för barn i skolåldern att delta i skolundervisning.

Rekrytering

Genom rekrytering av medlemmar och fadderföräldrar skapas möjlighet till skolgång för upptill 200 barn.

Lokaler

Ekonomiskt stöd till organisationen i Kandy för att denna ska ha tillgång till lokaler för utökade aktiviteter.

Verksamhet

Neth Lama är en ideell organisation vars huvuduppgift är att hjälpa behövande barn i Kandy - Sri Lanka.

Evenemang

 •  
Återkommer
 • med framtida evenemang

Frågor och funderingar?

Var vänlig fyll i formulären om du är intresserad av att bli medlem, fadder eller om du har några funderingar kring föreningen och dess verksamhet. Föreningen kommer att kontakta dig inom kort.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).

Kontakta oss

Du kan nå oss via e-post eller formulären.

Frågor om medlemskap och fadderverksamhet

contact@nethlama.se

Informationsansvarig om webbplatsen

info@nethlama.se