• Bli fadder
  till barnen i Kandy, Sri Lanka
  Ditt fadderskap är viktigt och gör skillnad
  för ett behövande barn
 • Neth Lama Sahana Padanama
  Stödjande verksamhet för behövande barn
 • Kunskap
  Nyckel till ett bättre liv
  Regelbunden skolgång ger möjlighet
  att växa upp till självständiga individer

MEDLEMSAVGIFTEN 2021

Har du betalt medlemsavgiften för 2021?

Klicka här för mer info!

Sponsra oss

Det finns många sätt att sponsra oss

Klick här för mer info!

Bulletin från styrelse

Nr. 19, Januari 2021

Klicka här!

Välkommen till
Neth Lama Sahana Padanama

Neth Lama Sahana Padanama är en ideell organisation vars huvuduppgift är att hjälpa behövande barn i Kandy - Sri Lanka. Hjälpen ges antingen i form av ett månatligt bidrag (fadderverksamhet) tom det år barnet fyller 18 eller i form av gåvor.Neth Lama Sahana Padanama is a non-profit organization whose main task is to help poor children from Kandy - Sri Lanka. Aid is given either in the form of a monthly contribution (mentoring) until the child is 18 or in the form of gifts.

Läs mer

Syfte & Vision

Skolgång

Syftet med verksamheten är att möjliggöra för barn i skolåldern att delta i skolundervisning.

Rekrytering

Genom rekrytering av medlemmar och fadderföräldrar skapas möjlighet till skolgång för upptill 200 barn.

Lokaler

Ekonomiskt stöd till organisationen i Kandy för att denna ska ha tillgång till lokaler för utökade aktiviteter.

Verksamhet

Neth Lama är en ideell organisation vars huvuduppgift är att hjälpa behövande barn i Kandy - Sri Lanka.

Evenemang