Disable Preloader

Organisationen i Sri Lanka

Angelika Wijesinghe Panabokke började 1986 att samla in pengar till behövande barn i Kandy, Sri Lanka. Efter flera års enskilt ideellt arbete bildades organisationen Neth Lama Sahana Padanama den 7 januari 2007 i Sri Lanka (med organisationsnummer CPC/KDS/NGO-93). Organisationen har en lokal ideellt arbetande styrelse med Angelika Wijesinghe Panabokke som ordförande.

Den lankesiska organisationen har till uppgift att fördela de medel som kommer från fadderföräldrar i Sverige samt organisera aktiviteter för barnen. Varje barn har ett eget konto i Bank of Ceylon dit de månatliga ersättningarna går. Organisationen följer upp att pengarna används på avsett sätt, d v s att barnen får möjlighet att gå i skola. För att kunna göra dessa uppföljningar har styrelsen hjälp av tio mammor som växelvis åtar sig dessa uppdrag.

Angelika Wijesinghe Panabokke, som också är vice ordförande i den svenska föreningen, besöker verksamheten i Kandy minst två gånger om året. Oftast sker det i juli och kring årsskiftet. Hon gör då en rejäl uppföljning samt organiserar tillsammans med styrelsen fester, utflykter och andra aktiviteter för barnen. Att få äta sig mätta är en stor upplevelse för många av dessa barn. Angelika har också ofta med sig skänkta saker från Sverige, t ex glasögon, tandborstar och reflexer, som delas ut bland barnen och deras anhöriga.