Disable Preloader

Syftet med verksamheten är att möjliggöra för barn i skolåldern att delta i den skolundervisning som enligt Sri Lankas lagstiftning är tillgänglig för alla barn. I verkligheten är det inte möjligt för alla barn att gå i skolan på grund av sociala begränsningar. Det kan t ex vara nödvändigt för fattiga familjer att låta barn i stället för skolgång bidra till familjens försörjning (formellt är barnarbete inte tillåtet i Sri Lanka), man kan ha svårigheter att ta sig till och från skolan, man har inte råd att skaffa skoluniform och böcker etc.