Disable Preloader

Organisationen i Sverige

År 2007 bildades en ideell förening i Sverige, Neth Lama Sahana Padanama (org.nr. 802438-4193), för att bedriva stödjande verksamhet för behövande barn i Kandy genom att rekrytera fadderfamiljer och ge ekonomiska bidrag till aktiviteter för dessa barn.

I dagsläget (januari 2020) får 192 barn stöd genom föreningen och av dessa har 133 barn egna fadderföräldrar. Den ideella föreningen, som har cirka 100 medlemmar, ger också ut informationsbladet ”Bulletin från styrelsen” några gånger per år.