Disable Preloader

Sponsra oss

Den ideella föreningen Neth Lama Sahana Padanama arbetar för att stödja behövande barn i Kandy, Sri Lanka. Förutom att bidra genom ett personligt fadderskap är gåvor i form av ekonomiska bidrag av stort värde. Då vårt arbete är helt ideellt går bidragen oavkortat till barnen för att förbättra deras situation. Den främsta uppgiften är att bereda barnen möjlighet till skolgång samt till andra aktiviteter. Du kan sponsra föreningen genom att bli medlem i den, bli fadder eller genom ekonomiska bidrag. Ditt bidrag är viktigt och värdefullt för våra barn i Kandy. Alla bidrag är välkomna. Sätt gärna in ett bidrag på föreningens PlusGiro-konto nr 45 51 46-1. Tack!
Du kan också kontakta oss via e-post och formulär.