Disable Preloader

Bli fadder

Som fadder betalar du 210 kr i månaden och stödjer ett behövande barn från Kandy. Med hjälp av ditt bidrag kommer barnet att kunna gå i skolan, köpa böcker, kläder eller medicin vid behov. Med andra ord kan du hjälpa ditt fadderbarn under hela sin uppväxt.

Du kan bli fadder till ett barn i åldern 3-13 år vid starttillfället. Urvalet utgår från barnets sociala situation och hälsotillstånd utifrån föreningens antagna grundkriterier. Du kan själv ha önskemål om barnets ålder och kön. Stödet från fadder ska pågå till och med det år fadderbarnet fyller 18 år enligt ett avtal som skrivs och vid behov kan förlängas upp till och med den månad fadderbarnet fyller 20 år.

Varje barn har ett personligt bankkonto till vilket pengarna sätts in. Uppföljning sker kontinuerligt lokalt i Kandy och av styrelserepresentanter från Västerås för att säkerställa att pengarna används på rätt sätt.

Du kan ha personlig kontakt med ditt fadderbarn via mail, brev och personligt besök i Kandy. Inom föreningen finns personlig kännedom om Sri Lanka och Kandy samt språkkunnighet vilket underlättar kontakten med fadderbarnen.

Föreningen kan hjälpa till med planering för resa tillsammans med andra fadderfamiljer. Om intresse finns arrangerar föreningen även studiecirkelverksamhet för att öka kunskap om Sri Lanka och barnens situation där.

För frågor gällande medlemskap och fadderskap ta kontakt med Derien Wijesinghe

Ditt fadderskap är viktigt och gör skillnad för ett behövande barn !!!!