Disable Preloader

Vår vision på 3-5 års sikt är: -Genom rekrytering av medlemmar och fadderföräldrar ge möjlighet för upptill 200 barn i åldrarna 3-18 år att få tillgång till regelbunden skolgång eller annan jämförbar aktivitet. Dessa får då möjlighet att växa upp till självständiga individer. -Genom ekonomiskt stöd till organisationen i Kandy, Sri Lanka, bidra till att denna kan få tillgång till ändamålsenliga lokaler för utökade aktiviteter.