Disable Preloader

Medlemsavgift 2022

Medlemsvgift 2022

Har du betalat medlemsavgiften för 2022? Om inte så är det hög tid att göra det. Vid förra årsmötet beslutades om höjd medlemsavgift till 150 kronor.
Betala in avgiften till föreningens Plus Giro - konto nr 45 51 46-1.

OBS! Använd inte detta konto för betalning av fadderbarnsersättningar. Det är enbart avsett för medlemsavgifter, gåvor och sponsorintäkter.


Din medlemsavgift är viktig för föreningens möjligheter att göra speciella insatser för barnen.
Tack!
Styrelsen